3d mapping camera

Prenosová jednotka

Kategórie: Príslušenstvo

Podporované modely fotoaparátov: S2, S3, D2, D3, DG3, DG4, D2pros, DG3pros
Návratový zoznam
Jednotka prenosu dát kamery, päť šošoviek kopíruje dáta súčasne, rýchlosť kopírovania dát ≥70M/s.

späť