3d mapping camera

Pos-Reader

Kategórie: Príslušenstvo

Podporované modely kamier: Všetky kamery s M600pro ako montážnou platformou
Návratový zoznam
Pos-Reader je spúšťací modul špeciálne vyvinutý pre DJI M600pro. Dokáže čítať údaje GPS a informácie o polohe M600pro, čo je vhodné na presné určenie a výrazne zvyšuje efektivitu práce.

späť