3d mapping camera

Softvér na odfiltrovanie fotografií s filtrom oblohy

Kategórie: Príslušenstvo

D2pros, DG3pros, DG4pros
Návratový zoznam
Keď plánujeme trasu letu šikmej fotografickej úlohy, aby sa nazbierali informácie o textúre budovy na okraji cieľovej oblasti, zvyčajne je potrebné rozšíriť oblasť letu.
Výsledkom však bude veľa fotografií, ktoré vôbec nepotrebujeme, pretože v týchto predĺžených letových oblastiach je platný iba jeden z piatich údajov objektívu smerom k oblasti prieskumu.
Veľký počet neplatných fotografií bude mať za následok zvýšenie konečného množstva údajov, čo vážne zníži efektivitu spracovania údajov a môže tiež spôsobiť chyby vo výpočte leteckej triangulácie (AT).
Softvér na filtrovanie oblohy dokáže efektívne zredukovať neplatné fotografie o 20%~40%, čím sa zníži celkový počet fotografií o približne 30% a zvýši sa efektívnosť spracovania údajov o viac ako 50%.

späť