3d mapping camera

Softvér na predbežné spracovanie údajov Sky-scanner

Kategórie: Príslušenstvo

Podporované modely fotoaparátov: Všetky typy
Návratový zoznam
Sky-scanner je softvér na predbežné spracovanie údajov nezávisle vyvinutý spoločnosťou Rainpoo a špeciálne navrhnutý pre softvér na 3D modelovanie ContextCapure. Má funkcie sťahovania údajov jedným kľúčom, automatického generovania súborov ContextCapture blokov atď.
Pokiaľ ide o vylepšenú verziu, má výkonnejšie funkcie ako skt-filter, obloha-AAC atď. A dokáže automaticky vypočítať informácie o priestorovej polohe každého záberu. Po importovaní softvéru na modelovanie ContextCapture môžete priamo vykonávať presné určenie a modelovanie, ktoré môže zlepšiť účinnosť AT o viac ako 60 % ao viac ako 50 % z presného bodu.

späť