3d mapping camera

Modul na úpravu parametrov AP-1

Kategórie: Príslušenstvo

Podporované modely fotoaparátov: DG4pros
Návratový zoznam
Modul CMOS vyvinutý spoločnosťou Rainpoo. Otvorili sme prístup k parametrom kamery. Pomocou tohto modulu môžete nastaviť ISO a rýchlosť uzávierky fotoaparátu podľa konkrétnych podmienok tak, aby vyhovovali požiadavkám na kvalitu obrazu.

späť