3d mapping camera

Sky-target AT Assignment Software

Kategórie: Príslušenstvo

Podporné modely kamier: D2pros, DG3pros, DG4pros
Návratový zoznam
Vzhľadom na veľké množstvo údajov zozbieraných šikmými leteckými kamerami sú požiadavky na spracovateľa údajov veľmi vysoké. v dôsledku rôznych konfigurácií počítačov v klastri môže byť spracovanie údajov prerušené a viesť ku konečnému zlyhaniu.
Softvér Sky-target Aerial Triangulation Assignment sa nielenže môže vyhnúť počítaču s nízkou pamäťou, ale môže tiež priradiť výkonnejší počítač na vykonávanie ťažkých úloh AT, takže počítače 8G môžu byť tiež zoskupené,
Tento softvér môže výrazne zlepšiť efektivitu AT, znížiť náklady na modelovanie a ďalej zlepšiť efektivitu celého pracovného toku.

späť