3d mapping camera

Corporate News

Článok

Článok
Ako typy GSD a nosných dronov ovplyvňujú relatívnu presnosť 3D modelu

V minulom článku Ako pozemné kontrolné body a údaje PPK ovplyvňujú relatívnu presnosť 3D modelu sme spomenuli, že okrem údajov GCP a PPK majú GSD a nosný dron do určitej miery vplyv na relatívnu presnosť 3D. Urobíme teda ďalší test, aby sme to overili.

Experiment 1: vplyv GSD na relatívnu presnosť 3D modelu;

Podmienka 1

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

 CW10 VTOL

DG4pros

NIE

NIE

Tabuľka výsledkov 1:

Počet objektov

dĺžka merania (L0)

Dĺžka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Dĺžka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.210

7.18

7.20

0,030

0,010

 

8,706

8,69

8,65

0,016

0,056

 

10,961

10,89

10,90

0,071

0,061

2

7.010

6,88

6,86

0,130

0,150

3

1,822

1,76

1,76

0,062

0,062

4

10.410

10.38

10.37

0,030

0,040

5

10,718

10,65

10,68

0,068

0,038

6

13,787

13,72

13,71

0,067

0,077

7

11.404

11.41

11.38

-0,006

0,024

 

12,147

12.13

12.12

0,017

0,027

8

7,526

7.44

7.49

0,086

0,036

 

13,797

13,83

13,77

-0,033

0,027

9

10,374

10.35

10.35

0,024

0,024

10

2.109

1,98

2.09

0,129

0,019

 

4,281

4.14

4.19

0,141

0,091

11

14,675

14,55

14,64

0,125

0,035

 

8,600

8,58

8,57

0,020

0,030

12

13,394

13.36

13,38

0,034

0,014

13

12,940

12,95

12,91

-0,010

0,030

14

7,190

7.21

7.20

-0,020

-0,010

15

13,371

13.36

13,38

0,011

-0,009

 

6,435

6.37

6.43

0,065

0,005

16

3,742

3,74

3,70

0,002

0,042

17

6.022

6.03

5,99

-0,008

0,032

18

3,937

3,91

3,94

0,027

-0,003

19

8.120

8.09

8.12

0,030

0,000

 

14,411

14,40 hod

14,37

0,011

0,041

20

6,077

6.06

6.04

0,017

0,037

21

13,696

13,68

13,65

0,016

0,046

RMSE: DS1 = 0,0397 m, DS2 = 0,0356 m

Podmienka 2

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

Áno

nie

Tabuľka výsledkov 2:

Počet objektov

dĺžka merania (L0)

Dĺžka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Dĺžka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.210

7.18

7.21

0,030

0

 

8,706

8,68

8,68

0,026

0,026

 

10,961

10,91

10,87

0,051

0,091

2

7.010

6,92

6,88

0,090

0,13

3

1,822

1,79

1,76

0,032

0,062

4

10.410

10.39

10.38

0,020

0,03

5

10,718

10,66

10,72

0,058

-0,002

6

13,787

13,77

13,79

0,017

-0,003

7

11.404

11.38

11.38

0,024

0,024

 

12,147

12.12

12.13

0,027

0,017

8

7,526

7.47

7.53

0,056

-0,004

 

13,797

13,83

13,78

-0,033

0,017

9

10,374

10.34

10.37

0,034

0,004

10

2.109

2.03

2.11

0,079

-0,001

 

4,281

4.18

4.28

0,101

0,001

11

14,675

14,59

14,67

0,085

0,005

 

8,600

8,57

8,58

0,030

0,02

12

13,394

13:35

13,39

0,044

0,004

13

12,940

12,92

12.9

0,020

0,04

14

7,190

7.21

7.19

-0,020

0

15

13,371

13.36

13,37

0,011

0,001

 

6,435

6.43

6.42

0,005

0,015

16

3,742

3.72

3.7

0,022

0,042

17

6.022

6.00

5,98

0,022

0,042

18

3,937

3,94

3,91

-0,003

0,027

19

8.120

8.09

8.07

0,030

0,05

 

14,411

14.41

14,38

0,001

0,031

20

6,077

6.03

6.04

0,047

0,037

21

13,696

13,65

13,65

0,046

0,046

RMSE: DS1 = 0,0328 m, DS2 = 0,0259 m

Podmienka 3

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

NIE

ÁNO

 

Tabuľka výsledkov 3:

Počet objektov

dĺžka merania (L0)

Dĺžka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Dĺžka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.210

7.20

7.20

0,01

0,01

 

8,706

8,71

8,69

0,00

0,02

 

10,961

10,87

10,88

0,09

0,08

2

7.010

6,89

6,87

0,12

0,14

3

1,822

1,79

1,75

0,03

0,07

4

10.410

10.39

10.38

0,02

0,03

5

10,718

10,67

10,69

0,05

0,03

6

13,787

13,75

13,78

0,04

0,01

7

11.404

11.39

11.38

0,01

0,02

 

12,147

12.13

12.12

0,02

0,03

8

7,526

7.51

7.49

0,02

0,04

 

13,797

13,79

13,78

0,01

0,02

9

10,374

10.35

10.34

0,02

0,03

10

2.109

2.03

2.02

0,08

0,09

 

4,281

4.15

4.21

0,13

0,07

11

14,675

14,61

14,65

0,07

0,03

 

8,600

8,60

8,57

0,00

0,03

12

13,394

13,37

13,40 hod

0,02

-0,01

13

12,940

12,88

12,89

0,06

0,05

14

7,190

7.20

7.18

-0,01

0,01

15

13,371

13.36

13,38

0,01

-0,01

 

6,435

6.40

6.46

0,03

-0,03

16

3,742

3,75

3,75

-0,01

-0,01

17

6.022

5,97

5,97

0,05

0,05

18

3,937

3,93

3,91

0,01

0,03

19

8.120

8.10

8.08

0,02

0,04

 

14,411

14,40 hod

14,38

0,01

0,03

20

6,077

6.04

6.05

0,04

0,03

21

13,696

13,65

13,67

0,05

0,03

RMSE: DS1 = 0,0342 m, DS2 = 0,0328 m

Podmienka 4

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

ÁNO

ÁNO

Tabuľka výsledkov 4:

Počet objektov

dĺžka merania (L0)

Dĺžka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Dĺžka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.21

7.21

7.21

0,00

0,00

8,706

8,68

8.7

0,03

0,01

10,961

10,90

10,89

0,06

0,07

2

7.01

6,98

6,99

0,03

0,02

3

1,822

1,80

1,78

0,02

0,04

4

10.41

10.40

10.39

0,01

0,02

5

10,718

10,70

10,69

0,02

0,03

6

13,787

13,77

13,76

0,02

0,03

7

11.404

11.39

11.39

0,01

0,01

12,147

12.13

12.12

0,02

0,03

8

7,526

7.49

7.51

0,04

0,02

13,797

13,81

13.8

-0,01

0,00

9

10,374

10.36

10.35

0,01

0,02

10

2.109

2.02

2.11

0,09

0,00

4,281

4.16

4.28

0,12

0,00

11

14,675

14,66

14,68

0,02

0,00

8.6

8,54

8.53

0,06

0,07

12

13,394

13:35

13,37

0,04

0,02

13

12,94

12,89

12,91

0,05

0,03

14

7.19

7.18

7.2

0,01

-0,01

15

13,371

13:35

13:35

0,02

0,02

6,435

6.41

6.4

0,02

0,03

16

3,742

3.72

3.71

0,02

0,03

17

6.022

5,98

5,98

0,04

0,04

18

3,937

3,89

3,89

0,05

0,05

19

8.12

8.12

8.1

0,00

0,02

14,411

14,40 hod

14,39

0,01

0,02

20

6,077

6.03

6.03

0,05

0,05

21

13,696

13,66

13,64

0,04

0,06

RMSE: DS1 = 0,0308 m, DS2 = 0,0249 m

Závery

Premenné experimentu 1 sú:

1:S/bez údajov PPK.

2:S/bez GCP.

3: rôzne GSD: 1,5 cm alebo 2 cm

Po analýze štyroch súborov experimentálnych údajov môžeme vyvodiť tieto závery:

 

Keď je šikmá kamera DG4Pros:

(1) S/bez pozemného riadiaceho bodu (GCP) a údajmi PPK zapojenými do AT triangulácie, či už ide o VTOL alebo viacrotorový dron, či je GSD 2 cm alebo 1,5 cm, 3D model vytvorený šikmou kamerou DG4Pros môže spĺňať požiadavky na chybu relatívnej presnosti Ds ≤ 10 cm (v skutočnosti ≤ 5 cm).

(2) Keď je GSD jedinou premennou, relatívna presnosť 3D modelu s GSD = 1,5 cm je lepšia ako GSD = 2 cm.

Experiment 2: vplyv typov nosných dronov na relatívnu presnosť 3D modelu

Podmienka 1

Šikmá kamera

GCP

PPK

GSD

DG4pros

NIE

NIE

1,5 cm

Tabuľka výsledkov 1:

Počet objektov

dĺžka merania (L0)

Dĺžka 3D modelu(L1)CW10

Dĺžka 3D modelu(L2)M600Pro

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.21

7.20

7.19

0,010

0,02

 

8,706

8,65

8,70

0,056

0,01

 

10,961

10,90

10,91

0,061

0,05

2

7.01

6,86

6,98

0,150

0,03

3

1,822

1,76

1,79

0,062

0,03

4

10.41

10.37

10.39

0,040

0,02

5

10,718

10,68

10,69

0,038

0,03

6

13,787

13,71

13,76

0,077

0,03

7

11.404

11.38

11.38

0,024

0,02

 

12,147

12.12

12.12

0,027

0,03

8

7,526

7.49

7,50

0,036

0,03

 

13,797

13,77

13,77

0,027

0,03

9

10,374

10.35

10.33

0,024

0,04

10

2.109

2.09

2.02

0,019

0,09

 

4,281

4.19

4.20

0,091

0,08

11

14,675

14,64

14,65

0,035

0,03

 

8.6

8,57

8,57

0,030

0,03

12

13,394

13,38

13:35

0,014

0,04

13

12,94

12,91

12,92

0,030

0,02

14

7.19

7.20

7.17

-0,010

0,02

15

13,371

13,38

13:35

-0,009

0,02

 

6,435

6.43

6.41

0,005

0,02

16

3,742

3,70

3,70

0,042

0,04

17

6.022

5,99

5,99

0,032

0,03

18

3,937

3,94

3,89

-0,003

0,05

19

8.12

8.12

8.08

0,000

0,04

 

14,411

14,37

14.36

0,041

0,05

20

6,077

6.04

6.06

0,037

0,02

21

13,696

13,65

13,65

0,046

0,05

RMSE: DS1 = 0,0356 m, DS2 = 0,342 m

Podmienka 2

Šikmá kamera

GCP

PPK

GSD

DG4pros

ÁNO

NIE

1,5 cm

 

Tabuľka výsledkov 2:

Počet objektov

dĺžka merania (L0)

Dĺžka 3D modelu(L1)CW10

Dĺžka 3D modelu(L2)M600Pro

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.21

7.21

7.21

0

0,00

 

8,706

8,68

8,70

0,026

0,01

 

10,961

10,87

10,91

0,091

0,05

2

7.01

6,88

6,98

0,13

0,03

3

1,822

1,76

1,80

0,062

0,02

4

10.41

10.38

10.39

0,03

0,02

5

10,718

10,72

10,70

-0,002

0,02

6

13,787

13,79

13,75

-0,003

0,04

7

11.404

11.38

11.38

0,024

0,02

 

12,147

12.13

12.13

0,017

0,02

8

7,526

7.53

7.49

-0,004

0,04

 

13,797

13,78

13,79

0,017

0,01

9

10,374

10.37

10.35

0,004

0,02

10

2.109

2.11

2.07

-0,001

0,04

 

4,281

4.28

4.21

0,001

0,07

11

14,675

14,67

14,66

0,005

0,02

 

8.6

8,58

8,57

0,02

0,03

12

13,394

13,39

13:35

0,004

0,04

13

12,94

12.9

12,93

0,04

0,01

14

7.19

7.19

7.18

0

0,01

15

13,371

13,37

13.36

0,001

0,01

 

6,435

6.42

6.42

0,015

0,01

16

3,742

3.7

3.71

0,042

0,03

17

6.022

5,98

6.00

0,042

0,02

18

3,937

3,91

3,91

0,027

0,03

19

8.12

8.07

8.10

0,05

0,02

 

14,411

14,38

14:35

0,031

0,06

20

6,077

6.04

6.06

0,037

0,02

21

13,696

13,65

13,67

0,046

0,03

RMSE: DS1 = 0,0259 m, DS2 = 0,256 m

Závery

Premenné experimentu 2 sú:

1:S/bez GCP.

2: Rôzny nosný dron: dron VTOL alebo viacrotorový dron

Po analýze dvoch súborov experimentálnych údajov môžeme vyvodiť nasledujúce závery:

 

Keď je šikmá kamera DG4Pros:

(1) S/bez pozemného riadiaceho bodu (GCP), či už ide o VTOL alebo viacrotorový dron, 3D model vytvorený šikmou kamerou DG4Pros môže spĺňať požiadavky na chybu relatívnej presnosti Ds≤10 cm (v skutočnosti ≤5 cm).

(2) Keď sú typy nosných dronov jedinou premennou, relatívna presnosť 3D modelu s viacerými rotormi je lepšia ako u VTOL, ale rozdiel nie je príliš veľký.